Bia trái cây Steiger không cồn – STEIGER RADLER

    240.000,0960.000,0

    Bia trái cây Steiger không cồn – STEIGER RADLER là một sản phẩm của nhà máy bia Steiger Tiệp Khắc – Steiger Slovakia. Bia trái cây Steiger không cồn là một sự kết hượp tuyệt vời giữa hương vị bia với hương vị trái cây sảng khoái chỉ có thể có ở Steiger.

    Xóa